1. Niniejsze oświadczenie przedstawia politykę i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej witrynie internetowej. Głównym przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż detaliczna. Polityka ochrony prywatności obejmuje nas, naszą firmę oraz witrynę internetową.
  2. Nasza polityka zakłada podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych osobowych, będących w naszym posiadaniu. Podejmiemy wszelkie niezbędne starania w celu realizacji powyższej polityki. Wszelkie zebrane przez nas dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów świadczenia naszych usług oraz celów kampani marketingowych.
  3. Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podacie podczas korzystania z witryny oraz/lub usług. Tam, gdzie zbieramy wspomniane informacje, wyraźnie przedstawiamy ich charakter oraz ściśle określony cel (cele), do którego są lub mogą zostać wykorzystane oraz oferujemy Państwu możliwość rezygnacji z ich podawania.
  4. Podczas przeglądania przez Państwa tej strony internetowej możemy zapisywać pewne informacje na Państwa komputerze. Są one zapisywane w postaci pliku "cookie". Cookie to niewielki plik danych, tworzony na komputerze osobistym. Księgarnia u Marzena korzysta z plików cookie w celu przechowywania informacji, które następnie służą stronie internetowej do zapewnienia użytkownikowi lepszego wrażenia poprzez ułatwienie korzystania ze strony. Większość przeglądarek stosuje opcję akceptacji plików cookie jako ustawienie domyślne. Pliki cookie są powszechnie używane i są ogólnie przyjęte za akceptowalne.
  5. Będziemy na bieżąco monitorować przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego przez osoby trzecie (takie jak dostawcy i kontrahenci), przetwarzające przechowywane przez nas dane osobowe.
  6. Możemy od czasu do czasu wykorzystywać Państwa dane osobowe do przekazywania Wam telefonicznie, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną informacji na temat naszej firmy, specjalnych ofert oraz innych danych, które mogą być dla Państwa przydatne. Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać wspomnianych informacji, prosimy o skontaktowanie się z biurem Księgarni “u Marzeny”.
  7. Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością. Nie odpowiadamy za treść wspomnianych stron ani za ich politykę ochrony prywatności, jak również za dane osobowe, które strony te mogą pobierać lub umieszczać w Państwa komputerze.
  8. Możecie Państwo sprawdzić, jakie informacje przechowujemy na Wasz temat, kontaktując się z naszym biurem. Uwzględnimy Państwa żądanie w terminie 10 dni. Gdybyśmy nie mogli ujawnić Państwa danych osobowych, podamy powody każdej tego rodzaju odmowy.
  9. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas Państwa danych osobowych są nieprawidłowe lub wymagają aktualizacji, lub też życzycie sobie Państwo, abyśmy usunęli jakiekolwiek informacje, prosimy o kontakt z biurem Księgarni u Marzeny. W celu umożliwienia nam spełnienia tej prośby możemy zażądać od Państwa przedstawienia dodatkowych informacji lub identyfikacji.